SLO    DE    EN    ITA    
Grca

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)


Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


Kmetijstvo in razvoj podeželja           Program podezelja
Grča Turizem Kras Hruševica 6 6222 Štanjel  ~  davčna številka: SI 13930940 ~  tel: +386 (0)5 769 02 24 +386 (0)31 743 491
e-mail: grca.turizem@gmail.com   ~   grca.doo@siol.net